kurkuma2-faktydlazdrowia-plDokonano przełomowego odkrycia w leczeniu szpiczaka mnogiego, agresywnego typu nowotworu, który powstaje w komórkach plazmatycznych szpiku kostnego. Naukowcy z Virginia Commonwealth University (VCU) w Richmond stwierdzili ostatnio, że w połączeniu z cząsteczkami z talidomidu, leku o działaniu przeciwwymiotnym, kurkumina – aktywny składnik kurkumy – jest naturalnie zdolna do namierzania i niszczenia komórek szpiczaka mnogiego.

Shijun Zhang, adiunkt w Katedrze Chemii Medycznej w VCU School of Pharmacy, dokonał tego odkrycia wraz ze swoimi współpracownikami po serii eksperymentów na związkach pochodzących z obu wymienionych substancji. Miało to na celu sprawdzenie, czy istnieje szansa na stworzenie silniejszej postaci leczniczej kurkuminy. Jak wiadomo, talidomid był używany w latach pięćdziesiątych jako lek przeciwwymiotny, stosowany, aby zapobiegać porannym nudnościom. Było tak do czasu kiedy okazało się, że lek ten był odpowiedzialny za powodowanie wad wrodzonych u rzeszy dzieci.

Jednakże, pewne cząsteczki obecne w składzie owego kontrowersyjnego leku wydają się być przydatne w zwiększaniu skuteczności kurkuminy, a wszystko to bez żadnej szkody dla pacjentów. Wykorzystując proces, który w zasadzie krzyżuje molekuły dwóch substancji, aby utworzyć pojedynczy związek główny, naukowcy byli w stanie stworzyć rodzaj „super” kurkuminy, która jest wyjątkowo skuteczną bronią w walce z rakiem. Najlepszą wiadomością jest to, że wszystkie składniki talidomidu wykorzystane w nowym związku ulegają całkowitemu rozpadowi wewnątrz organizmu.

Chociaż talidomid zakłóca mikrośrodowisko komórek rakowych w szpiku kostnym, to potem rozpada się w organizmie” mówi Zhang. „Kurkumina, także aktywna wobec nowotworów, ma ograniczone zastosowanie z powodu swojej słabej rozpuszczalności w wodzie. Jednakże połączenie talidomidu i kurkuminy w hybrydowych cząsteczkach zwiększa zarówno ich cytotoksyczność, jak i rozpuszczalność„.

Optymalizacja potencjału leczniczego roślin i ziół naturalnych: przyszłość medycyny zrównoważonej

Ponieważ współczesna terapia nie zapewnia realnych rozwiązań dla najpoważniejszych chorób dzisiejszych czasów, coraz więcej uwagi poświęca się w ostatnich latach cząsteczkom hybrydowym, które wykorzystują lecznicze aspekty roślin i ziół naturalnych, takich, jak kurkuma. Takie choroby, do których zalicza się między innymi rak i choroby neurodegeneracyjne, nie są podatne na leczenie konwencjonalnymi metodami, zatem postępowi naukowcy i lekarze szukają coraz to nowych sposobów na leczenie pacjentów.

Jeśli chodzi o potencjał leczniczy kurkuminy, dr Grant i jego koledzy byli w stanie stworzyć ponad 15 różnych hybrydowych związków, które spełniają wielorakie funkcje antynowotworowe. Spośród nich, dwa hybrydowe związki w szczególności, określane w badaniu jako „5” i „7”, wykazały poprawioną toksyczność komórkową w porównaniu z samą kurkuminą bądź kombinacją kurkuminy i talidomidu, prowadząc do śmierci komórek szpiczaka mnogiego.

Ogólnie rzecz biorąc, połączenie popularnej przyprawy i leku było znacznie skuteczniejsze niż ich pojedyncze składniki, co sugeruje, że taka hybrydowa strategia w projektowaniu leków może prowadzić do stworzenia nowych związków o ulepszonej aktywności biologicznej„, mówi dr Steven Grant, kolejny z uczestników badania. „Zwiększona moc, zmniejszone ryzyko rozwoju odporności na lek, ulepszone właściwości farmakokinetyczne, zmniejszone koszty i większe dostosowanie się pacjentów do przepisanych leków, to tylko kilka z szeregu zalet„.

„Wyniki te (…) stanowią zachętę do dalszej pracy nad optymalizacją związków „5” i „7” w celu opracowania jeszcze skuteczniejszych środków jako alternatywy w walce ze szpiczakiem mnogim„, dodaje dr Grant.

Autor: Ethan A. Huff

Źródła:
http://www.naturalnews.com/041910_turmeric_chemotherapy_multiple_myeloma.html
http://www.medicalnewstoday.com/releases/265088.php
http://www.myelomabeacon.com/news/2010/02/17/curcumin-and-multiple-myeloma-preclinical-and-early-clinical-studies-are-promising-still-awaiting-more-clinical-evidence/
http://www.medicaldaily.com/new-recipe-treat-multiple-myeloma-scientists-combine-turmeric-spice-thalidomide-252785
http://science.naturalnews.com/turmeric.html
http://science.naturalnews.com/Myeloma.html
http://science.naturalnews.com/curcumin.html