wzrost udarow mlodych ludzi faktydlazdrowia

Coraz więcej udarów wśród młodych ludzi

Ilość udarów na przestrzeni ostatnich 20 lat spada wśród osób starszych, ale gwałtownie rośnie w przypadku osób młodych.
Journal of the American Heart Association – magazyn Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego opublikował wyniki badania przeprowadzonego na ponad 227 tysiącach hospitalizowanych osób, które doświadczyły udaru w latach 1995-2014. Wyniki te są dość szokujące.

Ilość udarów wśród osób w wieku 35-39 wzrosła o 147% w latach 2010-2014, w porównaniu z latami 1995-1999

Dla grupy wiekowej 40-44 lata zmiana ta wynosi + 101%; grupa 45-49 lat + 68% ; grupa 50-54 lat + 23%. Udary nadal częściej występują wśród osób starszych, ale dla tej grupy wiekowej – czyli powyżej 54 roku życia – zauważalny jest trend spadkowy, podczas gdy grupa przed 55 rokiem życia wyraźnie odznacza się rosnącą ilością przypadków udaru.
Autor badania pytany o możliwą przyczynę takiej sytuacji stwierdził, że prawdopodobnie jest to powiązane z coraz częstszymi przypadkami otyłości i cukrzycy wśród młodszych osób.
Zauważył jednocześnie, jak ważna jest w większości przypadków zmiana stylu życia – przede wszystkim nawyków żywieniowych oraz zwiększona aktywność fizyczna – wśród tych, którzy chcą uniknąć udaru w młodym wieku.