natural coconut walnut oilW czasopiśmie International Journal of Dermatology[i] opublikowano obiecujące wyniki nowego badania, potwierdzające naturalne lecznicze właściwości oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia w przypadku atopowego zapalenia skóry – przewlekłej choroby skóry, która charakteryzuje się występowaniem łuskowatej i swędzącej wysypki.

Badacze z Wydziału Dermatologii Centrum Medycznego im. Jose R. Reyesa w Manili na Filipinach, porównali wyniki uzyskane przy miejscowym stosowaniu oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia (ang. virgin coconut oil, VCO) oraz oleju mineralnego będącego pochodną ropy naftowej, w randomizowanym badaniu klinicznym z podwójną ślepą próbą.

U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry obserwuje się zapalenie skóry z uszkodzeniem funkcji barierowej naskórka, które ma przede wszystkim związek ze stanem zapalnym i odwodnieniem, co z kolei skłania tychże pacjentów do stosowania rzekomo łagodzących środków nawilżających. Niemniej jednak, większość dostępnych na rynku masowym produktów do pielęgnacji skóry zawiera olej mineralny i pokrewne składniki będące pochodnymi ropy naftowej, które nie tylko mogą przyczyniać się do podrażnienia skóry, lecz również do poważniejszych chorób skóry, takich jak rak, oraz do znacznego nagromadzenia tych substancji w narządach wewnętrznych organizmu. Z tego powodu naturalne składniki o jakości spożywczej, takie jak olej kokosowy (stosowane w tradycyjnych kulturach przez tysiące lat) wydają się bardzo obiecujące, jako rokujące powodzenie alternatywne rozwiązania, i co raz częściej stają się przedmiotem współczesnych badań naukowych.

W badaniu zatytułowanym „The effect of topical virgin coconut oil on SCORAD index, transepidermal water loss, and skin capacitance in mild to moderate pediatric atopic dermatitis: a randomized, double-blind, clinical trial” (Wpływ miejscowego stosowania oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia na wskaźnik SCORAD, przeznaskórkową utratę wody oraz pojemność elektryczną skóry w przypadku łagodnego i umiarkowanego atopowego zapalenia skóry u dzieci: randomizowane badanie kliniczne z podwójną ślepą próbą), u ogółem 117 pacjentów przeprowadzono wyjściową ocenę badanej dolegliwości a następnie przeprowadzono ją ponownie po 2, 4 i 8 tygodniach. Wyniki wykazały, że w grupie stosującej VCO objawy atopowego zapalenia skóry zmniejszyły się, w stosunku do wartości wyjściowych, o 68,23%, a w grupie stosującej olej mineralny o 38,13% (P < 0,001). W grupie stosującej VCO obserwowano zdecydowanie lepsze wyniki niż w grupie stosującej olej mineralny:

  • w grupie stosującej VCO umiarkowaną poprawę uzyskano u 47% (28/59) pacjentów a doskonały rezultat wykazano u 46% (27/59);
  • w grupie stosującej olej mineralny umiarkowaną poprawę uzyskano u 34% (20/58) pacjentów a doskonały rezultat wykazano u 19% (11/58);
  • w grupie stosującej VCO, po leczeniu uzyskano średnią przeznaskórkową utratę wody (ang. transepidermal water loss, TEWL) wynoszącą 7,09 (w porównaniu ze średnią wyjściową równą 26,68), gdy natomiast grupa stosująca olej mineralny wykazała wartości TEWL wyjściowe i po leczeniu wynoszące odpowiednio 24,12 i 13,55;
  • w grupie stosującej VCO, pojemność elektryczna skóry po leczeniu (wskaźnik świadczący o zawartości wody w najbardziej zewnętrznej warstwie skóry, znanej jako warstwa rogowa) wzrosła do 42,3 (ze średniej wyjściowej wynoszącej 32,0), gdy natomiast w grupie stosującej olej mineralny wzrosła ona do 37,49 (ze średniej wartości wyjściowej wynoszącej 31,31).

Badacze doszli do następującego wniosku: „opierając się na ocenie klinicznej (SCORAD) i instrumentalnej (TEWL, pojemność elektryczna skóry), miejscowe stosowanie VCO przez osiem tygodni u pacjentów pediatrycznych z łagodnym i umiarkowanym atopowym zapaleniem skóry, dało lepsze wyniki niż stosowanie oleju mineralnego”.

Autor: Sayer Ji

Źródła:
[i] Mara Therese Padilla Evangelista, Flordeliz Abad-Casintahan, Lillian Lopez-Villafuerte. The effect of topical virgin coconut oil on SCORAD index, transepidermal water loss, and skin capacitance in mild to moderate pediatric atopic dermatitis: a randomized, double-blind, clinical trial. Int J Dermatol 2013 Dec 10. doi: 10.1111/ijd.12339.

http://www.greenmedinfo.com/blog/coconut-oil-found-effective-treating-atopic-dermatitis-dry-itchy-scaly-skin