bawełna-faktydlazdrowia-plObietnice przemysłu biotechnologicznego o domniemanej niezawodności genetycznie modyfikowanych (GM) upraw okazują się być fałszywe. Jak odkryło badanie Uniwersytetu Arizony (UA – University of Arizona), występuje coraz większa odporność szkodników nawet na najbardziej zaawansowane technologie chemiczne.

Opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences nowe badanie wyjaśnia, jak wielo-toksyczne uprawy GMO szybko tracą swoje właściwości odpierania szkodników, co może doprowadzić do całkowitego upadku GMO, jeśli alternatywne interwencje nie zostaną uruchomione.

Badanie uwzględniło konkretne uprawy GMO takie jak kukurydza i bawełna, którym dodano genetyczną mutację obejmującą bakterię Bacillus thuringiensis (Bt) oraz inne toksyny, które rozwijają się w roślinie namierzając szkodniki. Została zastosowana tzw. strategia „piramidy”, która zakłada stosowanie wielu toksyn GMO, z ukierunkowanym działaniem na danego szkodnika. Zostało to zaprojektowane w taki sposób, aby udaremnić odporność na pestycydy i insektycydy poprzez zastosowanie 2 lub 3 toksyn jednocześnie na danego szkodnika, zamiast stosowania każdej toksyny pojedynczo.

Jednak według raportu Uniwersytetu Arizony, owady i inne szkodniki przechytrzają to podejście. Po ocenie wykonanych przez naukowców serii eksperymentów laboratoryjnych, jak również różnych symulacjach komputerowych i innych danych publikowanych na ten temat, zespół odkrył, że wielo-toksyczne uprawy GMO nie koniecznie zabijają szkodniki w sposób redundancyjny – tzn. jeśli szkodnik jest odporny na jedną toksynę GMO, nie koniecznie zareaguje automatycznie na inne toksyny GMO. W rzeczywistości reakcja szkodnika na wielo-toksyczne GMO jest tak złożona i nieprzewidywalna, że już zanosi się na całkowitą porażkę.

„Analiza zespołu opublikowanych danych dotyczących ośmiu gatunków szkodników ujawnia, że wystąpiła odporność krzyżowa pomiędzy toksyną Cry1 i Cry2 co najmniej w jakimś stopniu w 19 z 21 eksperymentów” – tłumaczy serwis informacyjny Homeland Security News Wire odnośnie tego odkrycia. Cry1 i Cry2 to dwa rodzaje toksyn GMO stosowane wspólnie w niektórych uprawach wielo-toksycznych GMO. „Sprzeczna z koncepcją zabijania redundancyjnego odporność krzyżowa oznacza, że odporność na jedną toksynę zwiększa odporność na drugą toksynę”.

Technologia GMO nigdy nie pokona szkodników i chwastów, a wyłącznie pogorszy ten problem w przyszłości.

To oczywiście oznacza, że poprzez działanie polegające na łączeniu wielu toksyn w pojedynczej uprawie GMO, sytuacja dotycząca odporności szkodników faktycznie się pogorszyła, a nie poprawiła. Jest to szczególnie wyraźne w świetle tego, że amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency), która zachowuje się przychylnie wobec firm przemysłu biotechnologicznego, ociągała się w wymaganiu „schronienia” dla szkodników na polach uprawnych, aby złagodzić rozprzestrzenianie się odporności szkodników.

„Nasze symulacje wskazują, że z 10% przestrzenią przeznaczoną na schronienie, odporność rozwija się dość szybko, ale jeśli przeznaczymy 30% lub 40%, możemy to znacząco opóźnić” – mówi Yves Carriere, profesor entomologii w Szkole Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Arizony (University of Arizona College of Agriculture and Life Sciences), przewodzący badaniom. Profesor dodaje: „… naszym głównym przekazem jest to, aby być bardziej ostrożnym, szczególnie z takim szkodnikiem, jak ćma bawełniana” – odwołując się do powszechnego szkodnika, który już rozwinął odporność zarówno na Cry1 jak i Cry2.

Wcześniejsze badania Uniwersytetu Arizony, które zostały opublikowane w Journal of Economic Ecology ostrzegały, że stonka kukurydziana również rozwija odporność na wielo-toksyczne GMO. Podobnie jak nowa publikacja, ta poprzednia również nakłaniała do stosowania większego obszaru schronienia dla owadów, aby pomóc spowolnić rozwój problemu; choć taka interwencja nie rozwiąże problemu na stałe.

Autor: Ethan A. Huff

Źródła:
http://www.naturalnews.com/040120_GM_crops_Monsanto_chemical_resistance.html#ixzz2UOEMqvf1
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20130331-genetically-engineered-multitoxin-crops-make-insects-insecticideresistant
http://uanews.org/story/bigger-refuges-needed-delay-pest-resistance-biotech-corn