kokos faktydlazdrowia.plOlej kokosowy – zadziwiające, jak przez dziesiątki lat oczerniany i uznawany za olej przyczyniający się do zawału serca, obecnie uznawany jest za pożywienie, które buduje wręcz zdrowie naszego mózgu.

Zniesławienie tłuszczu nasyconego, który występuje w oleju kokosowym było częścią powszechnej opinii zbudowanej w latach 50-tych XX wieku, która kreowała modę na nisko tłuszczowe i beztłuszczowe produkty, margarynę oraz uwodornione (utwardzone) tłuszcze i oleje do gotowania oraz sałatek, co zostało zweryfikowane w ostatnim czasie jako pożywienie szkodliwe dla ogólnego stanu zdrowia.

Różne rodzaje trójglicerydów w tłuszczach

Wysokie wskaźniki trójglicerydów we krwi są dla nas ostrzeżeniem przed otyłością, cukrzycą i problemami z sercem. Większość tłuszczów pokarmowych zawiera trójglicerydy długołańcuchowe (ang. LCT), które trudno ulegają metabolizmowi i mogą być odkładane w postaci złogów tłuszczu w ciele.

Długołańcuchowe trójglicerydy zawierają łańcuchy z 14-18 atomów węgla. Olej kokosowy zawiera natomiast trójglicerydy średniołańcuchowe (ang. MCT), z krótszymi łańcuchami 5-12 atomów węgla, które w łatwy sposób są metabolizowane przez wątrobę do produkcji ciał ketonowych, które mogą zastąpić glukozę jako „paliwo” metaboliczne.

Z wiekiem zdolność naszego mózgu do metabolizowania glukozy dla energii maleje. Szczególnie u tych osób, u których występują zaburzenia metaboliczne lub oporność na insulinę.
Jednak ciała ketonowe stworzone dzięki trójglicerydom średniołańcuchowym (MCT) – jakie występują w oleju kokosowym –  mogą zostać użyte jako paliwo komórkowe mózgu, kiedy glukoza nie jest dostępna.

Olej kokosowy poprawia zdolności poznawcze

W roku 2004 w magazynie Neurobiology of Aging opublikowano badania, które wykazały, że MCT oleju kokosowego poprawiają funkcje poznawcze wśród osób starszych, które miały problemy z pamięcią, a nawet u chorych cierpiących na chorobę Alzheimer’a.

Badaniu poddano 20 osób, które losowo karmiono olejem kokosowym lub placebo, w różne dni. Niektórzy z grupy chorujących na Alzheimer’a wykazali lepsze wyniki na specjalnej skali oceny funkcji poznawczych dla choroby Alzheimer’a, natomiast wszyscy wykazali lepsze wyniki w teście pamięci krótko po przyjęciu dawki oleju kokosowego.

Nie były to badania długoterminowe. Uczestnicy od razu po przyjęciu jednej dawki oleju kokosowego wykazywali poprawę zdolności poznawczych i poprawę pamięci w porównaniu z placebo.

Źródła:
http://www.greenmedinfo.com/blog/mct-fats-found-coconut-oil-boost-brain-function-only-one-dose
http://www.naturalnews.com/039811_coconut_Alzheimers_dementia.html