Film przedstawia punkt widzenia prof. dr hab. Jana Narkiewicza – Jodko, do niedawna szefa Światowej Organizacji Nauk Ogrodniczych (zrzeszającej 50 najlepszych specjalistów z zakresu ochrony roślin oraz GMO) odnośnie stosowania oraz wprowadzenia genetycznie modyfikowanych organizmów do środowiska naturalnego. 

Z nagrania dowiadujemy się między innymi, że:

GMO – to ingerencja w kod genetyczny organizmów, która jest o wiele poważniejszym naruszeniem praw natury niż klonowanie.

Rośliny transgeniczne – zawierają toksyczne białka, tzw. endotoksyny Bt, których konsekwencjami są m.in. : 

  • poważne zaburzenia i zmiany pracy trzustki oraz wątroby (taki efekt wywołuje genetycznie modyfikowana, transgeniczna soja – są to zmiany w organizmach stałocieplnych, a więc również u ludzi)
  • zmiany morfopatologiczne we krwi, które prowadzą do osłabienia organizmu (modyfikowana kukurydza)
  • zmiany patomorfologiczne w nerkach, wątrobie, trzustce, grasicy oraz jelicie cienkim (ziemniak transgeniczny)

Wszystko to prowadzi do poważnego osłabienia i wyniszczenia organizmu, które z czasem objawia się między innymi poważnym spadkiem masy ciała. 

Profesor zwraca również uwagę na powiązania między Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków, w skrócie FDA (Food and Drug Administration) a Monsanto (międzynarodową korporacją, która produkuje m.in. pestycydy, herbicydy oraz genetycznie modyfikowane organizmy). Mianowicie fakt, że FDA zatrudnia około 100 osób z Monsanto, co zdecydowanie może budzić wątpliwości odnośnie obiektywnego przedstawiania i zatwierdzania kwestii genetycznie modyfikowanych roślin.

Dowiadujemy się również, że endotoksyny Bt zawarte w pyłku roślin modyfikowanych niszczą prawa natury, które od zawsze działały na korzyść człowieka – endotoksyny zabijają owady pożyteczne, które w naturalnym środowisku zabijają do 80% szkodników. To dlatego na kukurydzy transgenicznej występuje o wiele więcej szkodników niż na kukurydzy naturalnej (badania naukowców hiszpańskich).

Wprowadzenie GMO do środowiska naturalnego spowoduje zniszczenie upraw ekologicznych.

Profesor stwierdza również, że nieprawdą jest, iż dzięki GMO niepotrzebne będą nam już pestycydy i inne chemikalia, ponieważ już teraz są dowody na to, że po wprowadzeniu endotoksyn roślin modyfikowanych, ilość herbicydów (rodzaj pestycydów) zwiększyła się o 40%.

„Raz wprowadzone do środowiska GMO nie da się usunąć, to jest proces nieodwracalny” (prof. dr hab. Jan Narkiewicz – Jodko)