Medicament pills on medical blue backgroundProducenci statyn, największej grupy leków obniżających cholesterol, twierdzą, że ich leki – przyjmowane obecnie przez miliony – mają antyoksydacyjne właściwości, mogące chronić nasze oczy przed oznakami starzenia. Jednakże niedawno opublikowane wyniki badań dowodzą, że jest to dalekie od prawdy, dodając kolejne pozycje do długiej listy niebezpiecznych skutków ubocznych. Opublikowane w czasopiśmie JAMA Opthamology badanie ujawnia, że statyny mogą w istocie zwiększać ryzyko zaćmy – będącej główną przyczyną utraty wzroku na świecie.

Nie jest to pierwsze badanie prowadzące do takiego wniosku. Jak donosi GreenMedInfo.com, podobne badanie opublikowane w Optometry and Vision Science wykazało, że osoby przyjmujące statyny mają o 48% wyższe ryzyko „patologicznych zmian soczewki oka, zwykle związanych z powstawaniem zaćmy”.

Zaćma prowadzi do powstania zmętnienia na soczewce oka, co powoduje, że wzrok jest ograniczony i może ostatecznie doprowadzić do ślepoty. Starzenie, nadmierne promieniowanie UV i urazy należą do naturalnych przyczyn zaćmy. Być może teraz będziemy w stanie dopisać statyny do tej listy.

Podczas ostatniego badania naukowcy z San Antonio Military Medical Center w Teksasie wykorzystali bazy danych systemu wojskowej służby zdrowia w celu poczynienia swoich obserwacji. Pacjentów podzielono na dwie grupy, tych, którzy otrzymali statyny (13626) oraz nieleczonych w ten sposób (32623).

Wyniki badania:

„Na potrzeby naszej pierwotnej analizy, dopasowaliśmy 6972 pary użytkowników statyn z osobami nie stosującymi tego leku. Ryzyko zaćmy obliczone metodą PSM (ang. Propensity Score Matching) było wyższe wśród użytkowników statyn w porównaniu z niestosującymi ich (współczynnik szansy 1,09, 95% CI, 1,02-1,17). Z analiz wtórnych, po uwzględnieniu wskazanych czynników zakłócających, częstość występowania zaćmy była większa u użytkowników statyn w porównaniu z osobami niestosującymi ich (iloraz szans 1,27, 95% CI, 1,15-1,40). Analiza wrażliwości potwierdziła tę zależność”.

Oznacza to, że ryzyko zaćmy było od 9% do 27% wyższe w przypadku osób przyjmujących statyny, niż w przypadku tych, którzy ich nie stosowali.

Statyny są wykorzystywane przez miliony osób w celu obniżenia poziomu cholesterolu. Według szacunków Harvard Medical School połowa amerykańskich mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat oraz 39% kobiet w wieku 75 i starszych przyjmuje statyny. Po dodaniu do tej liczby użytkowników w wieku 45 lat i starszych, szacuje się, że w USA jest około 32 milionów dorosłych w wieku powyżej 45 lat przyjmujących statyny.

Ponadto, zaćma nie jest jedynym zagrożeniem płynącym z takiego zachowania. W rzeczywistości, te popularne leki połączono z ponad 300 innymi niekorzystnymi efektami. Dla lekarzy wydają się być pierwszym wyborem, kiedy ktoś uskarża się na „wysoki poziom cholesterolu”, pomimo, iż cholesterol można z powodzeniem uregulować poprzez dietę.

Autor: Elizabeth Renter

Źródła:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24052188
http://naturalsociety.com/statin-use-tied-cataracts-eye-damage/
http://naturalsociety.com/statins-joke-not-beneficial-swedish-study/
http://naturalsociety.com/statin/