Najbardziej kompleksowa i obszerna publikacja epidemiologiczna, jaka kiedykolwiek została sporządzona na temat związku witaminy D ze śmiertelnością wykazała, że niski poziom witaminy D jest bezpośrednio związany z występowaniem przedwczesnej śmierci z powodu chorób serca i innych.

Badania opublikowane w czasopiśmieArteriosclerosis, Thrombosis Vascular, Biology’ pokazują, że osoby z najniższym poziomem witaminy D odznaczają się zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, zawału serca lub przedwczesną śmiercią, w porównaniu z osobami z najwyższym poziomem tej witaminy. W badaniach tych – przeprowadzonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Kopenhadze (Dania) – wzięło udział ponad 10 000 mężczyzn i kobiet. Badania prowadzone były od początku lat 80-tych, do końca 2012 roku. Po ich zakończeniu stwierdzono, że u 3100 uczestników rozwinęła się choroba niedokrwienna serca, 1625 osób przeszło zawał, natomiast 6747 osób zmarło z tych lub innych przyczyn.

Tym jednak, co zwraca szczególną uwagę, jest ogromna dysproporcja w występowaniu chorób i zgonów w grupie ludzi z niskim poziomem witaminy D, w porównaniu do grupy z wysokim poziomem tej witaminy.

W grupie z najniższym poziomem witaminy D

  • 40% osób było bardziej narażonych na rozwój choroby niedokrwiennej serca
  • 64% miało podwyższone ryzyko zawału serca
  • 57% było bardziej narażonych na przedwczesną śmierć

Autor badań, doktor Borge G. Nordestgaard stwierdził, że osoby z niskim poziomem witaminy D odznaczają się zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca oraz przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobami układu krążenia. Dodał również, że najtańszym i najłatwiejszym sposobem na dostarczenie sobie wystarczającej ilości witaminy D, jest regularny kontakt naszej skóry ze słońcem.

Co więcej, zespół badawczy dr. Nordestgaard, przeanalizował wszystkie wcześniejsze badania poświęcone związkowi witaminy D ze śmiertelnością. Kompleksowa analiza wcześniejszych badań, potwierdziła najnowsze wyniki.

Źródła:

http://www.theheart.org/article/1451199.do