Hawaiian spirulina powderSłysząc określenie komórki „naturalni zabójcy” (ang. natural killer, NK) wydaje się, że są to ostatnie komórki, które mogłyby być dla nas korzystne. Lecz w rzeczywistości powody do obaw mogą mieć komórki nowotworowe lub wirusy. Komórki NK mają wyjątkowe zdolności rozpoznawania intruzów w organizmie i ich usuwania. Ostatnie badania wskazują, że spirulina, glon występujący głównie w słodkiej wodzie, może aktywować te komórki, a wtedy mogą być one wykorzystane do ataku przeciw nowotworom.

Spirulina to pradawny produkt spożywczy należący do kategorii „super żywności”, który od wieków wykorzystywany był jako naturalny lek. Ma korzystny wpływ na oczy, skórę, poziom cukru we krwi i jest środkiem przeciwnowotworowym. Niedawne badanie przeprowadzone na Wydziale Mikrobiologii i Immunologii Wyższej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Hokkaido w Japonii wskazuje, że zdolności spiruliny do zwalczania nowotworów wywodzić się mogą z jej zdolności do pobudzania komórek NK.

„Doustne podawanie uzyskanego w wyniku nalania gorącą wodą ekstraktu spiruliny – sinicy z gatunku Spirulina platensis – prowadzi do zwiększenia cytotoksyczności komórek NK u ludzi. W naszym badaniu podawaliśmy spirulinę myszom z wszczepionymi syngenicznymi komórkami nowotworowymi (myszy szczepu C57BL/6 z wszczepionymi komórkami czerniaka B16), by wyjaśnić mechanizm nasilającej się aktywacji przeciwnowotworowej komórek NK… W układzie, w którym wykorzystano komórki raka B16D8 u myszy szczepu C57BL/6, spirulina i szkielet ściany komórkowej bakterii wchodzących w skład szczepionki BCG synergistycznie zwiększały wytwarzanie interferonu IFN-gamma oraz potencjał przeciwnowotworowy. Z wyników tych wnosimy, że łączne stosowanie szkieletu ściany komórkowej bakterii wchodzących w skład szczepionki BCG oraz spiruliny aktywującej komórki NK ma pewne zalety jeśli chodzi o rozwój immunoterapii przeciwnowotworowej opartej na adiuwantach”.

Badacze wszczepili myszom nowotwory. Następnie podawali oni zwierzętom doustnie spirulinę i obserwowali je pod kątem sygnałów molekularnych. U obserwowanych myszy zaszły zmiany wskazujące na aktywację komórek NK. W wyniku ataku tychże komórek, wszczepione komórki czerniaka powoli zanikały, aż guz zupełnie zanikł.

Jak podaje NaturalNews:

„Komunikacja molekularna z wytworzonymi in vitro komórkami dendrytycznymi pochodzącymi ze szpiku kostnego, wykazała dalsze właściwości aktywacji komórek NK, będącej rezultatem doustnego podawania spiruliny. Ponadto, dzięki badaniom komunikacji komórkowej, badacze zauważyli, że spirulina nasila u myszy aktywację komórek NK skierowaną przeciwko nowotworom na drodze jednego szczególnego szlaku. Ze spiruliną współdziałały również szczególne komórki zaangażowane w odpowiedź odpornościową, prowadząc do wywołania synergistycznej aktywności przeciwnowotworowej. Szkielet ściany komórkowej tychże komórek wchodzących w skład szczepionki BCG pobudzał, we współpracy ze spiruliną, wytwarzanie IFN-gamma, wzmacniając potencjał przeciwnowotworowy. Gdy te dwa elementy stosuje się jednocześnie, komórki NK wyhamowują swoisty szlak białka MYD88, co jest zaletą w immunoterapii przeciwnowotworowej”.

Oprócz działania przeciwnowotworowego, ten pochodzący również z morskich głębin wspaniały pokarm ma wiele innych zalet. Jest bogaty w białko i substancje odżywcze. Jest też dobrym źródłem przeciwutleniaczy. Pomaga oczyścić krew i może wspomóc detoksykację organizmu z metali ciężkich, takich jak rtęć i arsen.

Autor: Elizabeth Renter

Źródła:
http://naturalsociety.com/spirulina-enhances-anticancer-natural-killer-cells/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432881
http://naturalsociety.com/ancient-superfoods-list-and-their-timeless-benefits/
http://www.naturalnews.com/042775_spirulina_extract_natural_killer_cells_antitumor_immunotherapy.html
http://naturalsociety.com/protecting-deep-sea-medicine-spirulina/