Lekarze - znak zapytaniaPrzełomowe badanie Dr Esselstyn’a (amerykański chirurg i autor badań oraz książki która zainspirowała Bill’a Clinton’a do przejścia na dietę roślinną, zobacz Co je Bill Clinton – przyp. red.) pokazujące, że nawet trójnaczyniowa choroba wieńcowa w zaawansowanym stadium może zostać cofnięta za pomocą diety roślinnej (dr Esselstyn przez 11 lat prowadził swoich pacjentów nakazując im przestrzeganie niskotłuszczowej diety roślinnej. (…) Rozwój choroby został zatrzymany a ona sama cofnęła się; u 70% pacjentów zablokowane tętnice udrożniły się – przyp. red.), zostało skrytykowane za to, że przeprowadzono je na zbyt małej próbie. Natomiast powód, dla którego jesteśmy przyzwyczajeni do tak dużych badań jest taki, że zazwyczaj wykazują one małe efekty (badanie należy więc przeprowadzać na dużej grupie osób, aby wyniki były statystycznie istotne). Producenci leków mogą być zmuszeni do badania 7000 osób w celu wykazania ledwie statystycznie istotnego, 15% spadku incydentów niedokrwiennych w podgrupie pacjentów, natomiast Esselstyn uzyskał spadek rzędu 100% u osób, które zastosowały jego dietę – tym bardziej jest to przekonywujące biorąc pod uwagę fakt, że 18 uczestników jego badania doświadczyło 49 zdarzeń wieńcowych, takich jak zawał serca, w ciągu ośmiu lat przed przejściem na dietę. I były to najgorsze z najgorszych przypadków, w większości których interwencja chirurgiczna nie pomogła. Gdy efekty są tak dramatyczne, ile osób potrzebujemy?

Przed rokiem 1885, objawowa wścieklizna była wyrokiem śmierci, aż do 6 lipca, kiedy to mały Joseph Meister został pierwszą osobą, która otrzymała eksperymentalną szczepionkę Pasteura przeciwko wściekliźnie. Wyniki tego i jednego innego przypadku były tak dramatycznie znaczące w porównaniu z poprzednimi doświadczeniami, że nowa kuracja została przyjęta przy wielkości próby wynoszącej dwie osoby. W porównaniu z poprzednimi doświadczeniami, przy tak dramatycznych efektach, randomizowane kontrolowane badanie nie było konieczne. Będąc zainfekowanym przez wściekłego psa, czy byłbyś gotowy wziąć udział w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym (RCT), gdybyś był w grupie kontrolnej i miał pewność doświadczenia okropnej śmierci? Niestety, takie pytanie nie jest całkowicie retoryczne.

W 1970 roku, rewolucyjne leczenie dzieci z niewykształconymi płucami, pod nazwą ECMO – pozaustrojowe utlenowanie krwi – zmniejszyło śmiertelność w tej grupie pacjentów z 80% do 20% niemal z dnia na dzień, z 80% martwych pacjentów na 80% żywych. Mimo tak doniosłego sukcesu, prowadzący leczenie czuli się zmuszeni do wykonania randomizowanego kontrolowanego badania, pomimo, że tego nie chcieli. Wiedzieli bowiem, że będą skazywać dzieci na śmierć. Czuli się zmuszeni do przeprowadzenia takiej próby, ponieważ uznali, że ich twierdzenie, że ECMO będzie działać, byłoby mało wiarygodne wśród społeczności medycznej bez poparcia randomizowanym badaniem.

I tak w Szpitalu Dziecięcym Harvardu, 39 niemowlaków zostało losowo dobranych do leczenia poprzez ECMO lub poprzez konwencjonalną terapię medyczną. Badanie zdecydowano zatrzymać po 4 zgonie, aby nie zabijać większej ilości dzieci. Badanie przerwano po śmierci czwartego niemowlaka w grupie leczonej konwencjonalną terapią medyczną, a jednocześnie dziewięć z dziewięciorga dzieci z grupy ECMO przeżyło. Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem jednego z tej czwórki dzieci. Podobnie można sobie wyobrazić, że jest się dzieckiem rodzica, który zmarł stosując konwencjonalną medycynę lub chirurgiczne leczenie choroby serca.

Studenci medycyny w Stanach Zjednoczonych są mało szkoleni w kwestii żywienia. Co gorsze, ich szkolenie faktycznie nastawia ich przeciwko badaniom, które wykazują siłę diety w podejściu do zarządzania chorobą, poprzez zachęcanie ich do ignorowania wszelkich informacji, które nie pochodzą z randomizowanego kontrolowanego badania, z podwójnie ślepą próbą. Jednak człowiek nie może być zaślepiony co do interwencji dietetycznej – będzie raczej świadomy takiej zmiany. W wyniku tego, lekarze są stronniczo nastawieni, będąc za środkami farmaceutycznymi i przeciwko interwencji dietetycznej w celu leczenia przewlekłej choroby.

Dowody naukowe to ważny aspekt, szczególnie w medycynie. Jednak zawód medyczny koncentruje się zbytnio na jednym rodzaju dowodu, wykluczając wszystkie inne. Niestety, takie podejście może łatwo przerodzić się w ignorowanie większości naprawdę ważnych dowodów medycznych.

Choroby serca są doskonałym tego przykładem. Będąc na wystarczająco zdrowej diecie roślinnej, nasza największa przyczyna śmierci może po prostu przestać istnieć. Badanie Cornell-Oxford-China Study wykazało, że nawet niewielkie ilości jedzenia pochodzenia zwierzęcego były powiązane z niewielkim, lecz wymiernym wzrostem ryzyka niektórych z tych chorób przewlekłych. Innymi słowy, związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wzorcami żywieniowymi a chorobą wieńcową został już ustalony przed badaniami klinicznymi Ornish’a i Esselstyn’a. Wartość ich badań nie mieści się w dostarczeniu dowodów, że takie dietetyczne zmiany byłyby skuteczne, lecz w tym, że lekarze mogą przekonać swoich pacjentów, aby ci dokonali takich zmian, a także w dostarczeniu nam interesujących danych na temat tempa i skali zmian w przypadku ciężkich zmian miażdżycowych w wyniku terapii dietą. Więc jakiekolwiek zarzuty, że te badania były małe lub nie randomizowane i kontrolowane z podwójnie ślepą próbą, są po prostu bez znaczenia. Ponieważ dowody odnoszące się do roli diety w wywoływaniu miażdżycy są już tak przytłaczające, przypisanie pacjenta do grupy kontrolnej, jedzącej standardową amerykańską dietę, można uznać za naruszenie etyki badań naukowych.

Dowody wartości diet roślinnych służących do zarządzania przewlekłą chorobą są dostępne w literaturze medycznej od dziesięcioleci (Kempner z Uniwersytetu Duke, John McDougall czy Komisja Lekarska dla Odpowiedzialnej Medycyny – ang. Physician’s Committee for Responsible Medicine). Denis Burkitta (brytyjski chirurg i autor światowego bestseller’a „Don’t Forget Fibre in your Diet” tłum. „Nie zapomnij o błonniku w diecie” – przyp. red.) ostrzegł nas, że standardowa dieta zachodnia jest podstawową przyczyną śmierci i niepełnosprawności w świecie zachodnim.

Autor: lek. med. Michael Greger

Źródła:
http://nutritionfacts.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dSYjgOFQI3Q