nadajniki-komorki-faktydlazdrowia-plCzy ekspozycja na promieniowanie z masztów telefonii komórkowych może być odpowiedzialna za ponad 7000 zgonów w wyniku raka? Według badania z Brazylii, fakty mówią za siebie. Badanie wykazało bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgonami w wyniku raka w Belo Horizonte (trzecie co do wielkości miasto w Brazylii) a siecią komórkową.

Z czego wynika to powiązanie?

Ponad 80% osób, które zachorowały na pewne rodzaje nowotworów, mieszkało w promieniu 500 metrów od jednego z setek masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w mieście. Te nowotwory – wykryte głównie w prostacie, piersiach, płucach, nerkach, wątrobie – to te, które są powiązane z wystawieniem na działanie pól elektromagnetycznych.

Jest to niepokojące dla użytkowników telefonów komórkowych, ale również dla osób nie korzystających z takich telefonów. Osoby, które unikają technologii komórkowej i tak narażone są na konsekwencje promieniowania z nadajników telefonii komórkowych.

Czy Brazylijskie badanie jest odizolowanym przypadkiem?

Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70-tych XX wieku. Wszystkie badania wykazały podobne wyniki: mieszkając w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało się ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu.

Dr Adilza Condessa Dode, (PhD) – jeden z badaczy oraz koordynator brazylijskiego badania – przemawia do tych, którzy mają obawy dotyczące promieniowania nadajników telefonii komórkowych i tłumaczy, że brazylijskie badanie nie jest odosobnione. Dr Dode wyjaśnia: „Te poziomy (pola elektromagnetycznego) są już wysokie i niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Im bliżej nadajnika mieszkamy, tym większy jest kontakt z polem elektromagnetycznym”.

Brazylijskie badanie dotyczy tylko jednego miasta w Brazylii. Mieszkańcy USA [oraz Europy] są narażeni na setki tysięcy takich nadajników wytwarzających promieniowanie. Wraz z rozpowszechnianiem się telefonów komórkowych w USA [oraz Europie], jak również coraz to większym zapotrzebowaniem użytkowników w ostatnich latach, doszło do zmasowanego wzrostu ilości nadajników.

Przytłaczające dowody.

Coraz więcej organizacji i wiele badań potwierdza wnioski brazylijskiego badania. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez międzynarodowy komitet doradczy (ang. think tank), Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC – The International Association for Research on Cancer) doszła do wniosku, że promieniowanie częstotliwością radiową, w tym promieniowanie z masztów telefonii komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

Raport The BioInitiative 2012 Report – napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych naukowców – wystosował jednoznaczne ostrzeżenie odnośnie szkodliwości dla zdrowia, jaką powoduje ekspozycja na pola elektromagnetyczne. W tym ekspozycja na działanie nadajników telefonii komórkowych.

Dlaczego nadajniki telefonii komórkowych są szczególnie niebezpieczne?

Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników – wysyłają pulsujące promieniowanie częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem chorób.

Jakie są niebezpieczeństwa (oprócz nowotworów), które wynikają z tej szkody i są powiązane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowych?

•  Mutacje genetyczne
•  Zaburzenia pamięci
•  Utrudnienia w nauce
•  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD)
•  Bezsenność
•  Choroby mózgu
•  Zaburzenia równowagi hormonalnej
•  Bezpłodność
•  Demencje
•  Powikłania sercowe

W świetle tych niebezpieczeństw konieczna jest interwencja.

Maszty telefonii komórkowych są z nami na stałe, ale ich instalowanie wymaga regulacji pod względem lokalizacji i poziomów promieniowania. Nadajniki takie powinny być zlokalizowane daleko od dzielnic mieszkaniowych oraz szkół i przedszkoli.

Autor:  Lloyd Burrell

http://www.getmefacts.info/
http://www.hellkom.co.za/newsviewer/technology/787/Study-concludes-cellphone-towers-cause-cancer
http://whyfry.org/brazilian-study-cancer-associated-with-radiation-from-cellular-antennas/
http://cdn.bizcommunity.com/f/1108/NCBI_Pub_Med_Mortality_by_neoplasia_and_cellular_telephone_base_stations_in_the_Belo_Horizonte_municipality_Minas_Gerais_state_Brazil_29_07_2011.pdf
http://www.magdahavas.com/iarc-declares-rf-from-cell-phones-and-cell-towers-dangerous/
http://www.naturalnews.com/040905_cell_phone_towers_radiation_cancer.html